ŠTUK - Studentský klub FSv » Author » Karolína Dvořáková » page 2

     


Archiv článků od Karolína Dvořáková:Rekonstrukce zámku ve Svijanech

26. listopad 2015
Série exkurzí Na stavbě

titulka_svijany

Máš rád historické stavby? Zajímá tě, jak se takovým budovám vrací původní tvář, když se na nich podepíše zub času? Tak přesně tyhle otázky jsme si kladli přitom, kdy jsme domlouvali exkurzi na zámek Svijany.

Na exkurzi jsme se dostali díky finančním zdrojům z ČSSI (Český svaz stavebních inženýrů) a ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků). Tímto jim velice děkujeme!

Program exkurze byl opravdu bohatý. Dozvěděli jsme se o stavební historii zámku a současné rekonstrukci, o archeologických nálezech na okolních pozemcích a mimo jiné o způsobech získání dotačních titulů z norských fondů.
Pro naše romantické duše nám byla představena nově odhalená fresková výzdoba kaple, podzemí zámku a tajnou chodba. Doprovod a výklad zajistila hlavní architektka projektu Ing. arch. Miroslava Tylšová.

A jakožto správní Češi jsme ochutnali i ten chutný mok. 

 

Sanace Thunovského paláce

25.listopad 2015
Série exkurzí Na stavbě

titulka_thunovský_palác

Společně jsme se byli podívat na staveniště historického paláce v samém srdci staré Prahy. Exkurzi jsme opět připravili s pomocí ČSSI (Český svaz stavebních inženýrů) a ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků).

A co “sanace” vlastně znamená?  Mezi nejstarší sanační opatření patří izolace pomocí vzduchových dutin. Nejúčinnějším řešením je vytvoření celoplošných dutin pod podlahami tak, aby byl zajištěn pohyb vzduchu, čímž dochází ke snižování vlhkosti pomocí difuze vodní páry.

Příklad takového řešení je uveden na komplikovaném historickém objektu – v paláci, který je situován v prudkém terénu pod Pražským hradem. A v tomto duchu- tedy plně nabytém informacemi, nás provázel po stavbě Ing. Michael Balík, CSc. Velice děkujeme, náramně jsme si to užili.

Škola vs. realita: Start Up

středa 18.11. v 18 hodin

fb_skola_vs_realita1

Připravili jsme pro Vás druhou besedu z cyklu Škola vs. realita, tentokráte s podtitulem Start up!

Akce se nesla v duchu zdravé konverzace mezi moderátory, hosty a publikem. Témata byla zajímavá, mnohé informace byly pro většinu diváků nové a neotřelé. Řešili jsme firemní začátky, zkušenosti, úspěchy i neúspěchy. Kolik jim do života dala škola a kde čerpali další potřebné znalosti. Kde a jak se jim podařilo sehnat finance na rozjezd byznysu a také co bylo na jejich cestě prozatím nejtěžší. Odhadovaný čas hodiny a půl byl naplněn bez problémů, akce nakonec trvala skoro dvě hodiny.

Na besedě vystoupili:

 • STAVSI – společnost zabývající se suchým zděním pomocí lišt
  http://www.stavsi.cz/
 • SATHEA VISION – společnost zabývající se vývojem LED pouličního osvětlení
  http://www.sathea.cz/

A jak se beseda povedla, se podívejte níže v naší galerii.

ČSOB Radlická

19. listopad 2015
Série exkurzí Nízkoenergetické budovy

fb titulka_2

ČSOB nás zaujala, protože jakožto jedna z mála budov má LEED certifikát- co to vůbec je za certifikát? Certifikace LEED poskytuje nezávislé ověření, že dům nebo soubor budov byl navrhnut a vybudován s využitím strategií zaměřených na dosažení vysokých požadavků v klíčových oblastech zdraví lidí a životního prostředí, jako jsou udržitelná výstavba budovy, úspory vody, energetická efektivnost, výběr vhodných materiálů a kvalita vnitřního prostředí.

Vyrazili jsme prozkoumat srostlici šesti pavilonů protknutých dřevem a zelení za bezmála 2,9 miliardy a ověřili jsme si, že z její střechy je skutečně možné vnímat plynulý přechod střešní zeleně do okolních svahů. Navíc jsme se dozvěděli něco o LEED certifikaci- více jak z příručky a prohlédli si systém TZB v budově. Odbornými průvodci, nám byli pánové Schollar a Žemlička, který navrhoval TZB v budově. Každé jejich slovo jsme hltali jak hladová zvěř.

 

Spalovna Malešice

5. listopad 2015
Série exkurzí Technická Infrastruktura

titulka_bd_malesice

Není ti jedno, kde končí tuny odpadků, které každý den vyprodukujeme? Chceš se dozvědět něco víc o metodách jejich zpracování?

Přesně z toho důvodu jsme připravili exkurzi do spalovny v Malešicích, kde jsme byli seznámeni s provozem celého tohoto unikátního zařízení. Navštívili jsme jednotlivá pracoviště v areálu a dozvěděli se také něco málo o technologiích, které byli při stavbě spalovny použity. Kapacita byla omezena na 9 lidí a při takto malém seskupení jsme se dokázali ptát do nekonečna a přitom vnímat každou odpověď.

Exkurze: Na stavbu BD Vilová podruhé

29. října 2015
Série exkurzí Na stavbě

titulka_bd_vilová_2

Některé stavby nám otvírají dveře i v průběhu její výstavby a přesně to, se dělo na výstavbě Bytového domu ve Strašnicích.


Proto již podruhé jsme si šli prohlédnout, jak vypadá stavba bytového domu a porovnat, jak výstavba pokročila od naší minulé květnové exkurze. Na stavbě jsme viděli jak se zatepluje fasáda a provádějí příčky. Dozvěděli jsme se taktéž další informace o technologiích, které byly při stavbě použity.

Exkurze: Ecocity Malešice

20. října 2015
Série exkurzí Na stavbě

fb_ecocity_malesice

Zajímáme se o zdravý životní styl a ekologickou úsporu a proto nás zaujal projekt Ecocity Malešice. Právě tam jsme si zajeli prohlédnout, jak se staví pasivní bydlení a poptat se, jaká úskalí taková výstavba skrývá. Projektati se poučili z chyb z výstavby první části a druhou tak obohatili o nějaké ty vychytávky. Taktéž bylo zajímavé dozvědět se, že velké množství lidí si pod pojmem rekuperace vzduchu představuje klimatizovaný vzduch.

Na všetečné dotazy nám odpovídal Ing. Michal Máša, vedoucí projektu.

 

Exkurze: Výrobna skla pro stavebnictví

Série exkurzí Stavební materiály

Toulavé boty nás zavedly do závodu AGC Flat Glass Czech, výrobny plochého skla pro stavebnictví v Řetenicích, nedaleko Teplic. Další exkurze ve spolupráci s ČSSI (Český svaz stavebních inženýrů) a ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků). 

Co jsme tam viděli? Fascinující stroje, kompletní proces výroby skla a způsoby jeho dalšího využití. Na vlastní bulvy jsme viděli, jak se vyrábí skla s foliemi, taktéž s barevnými, jak se “pečou” v autoklávu, a mnoho dalšího. Byli jsme šikovně rozděleni do skupinek, tudíž jsme vážně všichni slyšeli a viděli! Pokud ti náš popis nestačí, můžeš si zde přečíst zprávu z téže exkurze, která již proběhla před dvěma lety pouze pro studenty SPŠ stavební Josefa Gočára.

Exkurze: Technický zkušební ústav

24. září 2015
Série exkurzí Stavební materiály

Opět jsme připravili exkurzi společně s ČSSI (Český svaz stavebních inženýrů) a ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků), tentokrát do Technického zkušebního ústavu  (TZÚS Praha, s.p.)

TZÚS Praha, s.p. je jedna z největších zkušebních a certifikačních organizací v České republice; poskytuje zkoušky a posuzování shody

 • stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí pro označení CE i v národním systému ČR
 • provozní a technické propojenosti evropského železničního systému
 • výtahů
 • hraček, vybavení dětských hřišť, nábytku
 • zkoušky analytické chemie, akustické zkoušky a zkoušky obsahu nebezpečných látek
 • a mnoho dalšího

Vyšehrad s rychlokurzem kreslení

13. května 2015

Série exkurzí Sakrální stavby

Krásné odpoledne tohoto dne jsme strávili v příjemném rozmaru na jedné z nejznámějších památek Prahy – klidného a majestátného Vyšehradu. Tím nás provedl pan Ing. Balík, správce areálu.

Opět se také jednalo o exkurzi spojenou s rychlokurzem kreslení pod vedením prof. Sýkory, při kterém jste měli možnost si rozšířit svůj umělecký um a odnést si domu pár dobrých rad a pěknou kresbu.