ŠTUK - Studentský klub FSv » Category » Besedy a přednášky » page 2

     


Besedy a přednášky:Přednáška Obchodní centrum Černý Most

28. dubna 2014

ŠTUK a Klub investorů pro vás připravili další přednášku: tentokrát přišlo na řadu hodně diskutované téma obchodních center. Je jich v Praze přebytek? Nebo je stále prostor pro výstavbu a rozšiřování stávajících obchodních center?

Na tyto otázky odpověděla účastníkům samotná realizace projektu Centrum Černý Most. Přednášejícími byli investiční manažer Martin Makovec a projektový manažer Martin Řezanina ze společnosti Unibail-Rodamco, která realizovala kromě CČM také Centrum Chodov a Arkády Pankrác.

facebook event

Konference Urbanismus a ekonomický růst

2. dubna 2014

Konferenci na velmi aktuální téma Urbanismus a ekonomický růst pro RICS zorganizoval Klub investorů a ŠTUK zajistil propagaci akce. V přednáškové místnosti Gočár na Fakultě architektury ČVUT se sešlo asi 150 posluchačů.

Pan Mircea Enache, ředitel rumunského Centre of Excellence in Planning – CEP, měl přednášku na téma Nové nástroje územního plánování a ekonomický růst. Po přestávce na něj navázala panelová diskuze, které se zúčastnili Karel Maier (urbanista a profesor FA ČVUT), Martin Skalický (ředitel společnsoti REICO) a Petr Palička (projektový ředitel Penta Investments).
Diskutující probírali všechny problémy, na které naráží developerové, urbanisté i veřejnost. Důležitým tématem byla nejasnost pravidel územního plánování v České republice a také neflexibilnost úředního systému.

Konference nabídla zajímavý pohled na střet územního plánování a financí a všech stran, které se tohoto procesu účastní. Jen škoda, že chyběla třetí, často zmiňovaná strana státního úřadu. Možná by se podařilo dojít ke společnému řešení problémů, které developery, urbanisty i úředníky trápí.

facebook event

Otvíračka znovuobnovené Klubovny

22. října 2013

Se začátkem aktivního působení ŠTUKu jsme se rozhodli představit světu naši Klubovnu a tam i zahájit prodej nových triček Fakulty stavební. Hlavním tématem večera byly prezentace návrhů, které vzešly minulý semestr z workshopu na předělání právě prostoru Klubovny. Účastníci workshopu tedy zpětně dostali možnost se ke svým nápadům vrátit a představit je světu. Výstupy z workshopu následně zůstaly několik měsíců vyvěšené na stěnách Klubovny.

Kdo si na akci přinesl vlastní hrníček a přislíbil ho ponechat v Klubovně pro pozdější užívání, tomu byl z naší strany naplněn výbornými domácími limonádami. Dále se vyráběly originální náušnice a placky s motivy ŠTUKu a Fakulty stavební. A nečekaně dorazil i kouzelník…

facebook event