ŠTUK - Studentský klub FSv » Category » Besedy a přednášky » page 2

     


Besedy a přednášky:Přednáška Zelené technologie ve stavebnictví

 23. září 2014

Série Nízkoenergetická architektura

Sotva skončily prázdniny, ŠTUK nezahálí a ihned uspořádal pro vás první akci tohoto semestru! Co to znamená deep green, jaké jsou nové trendy v zeleném stavění a jaké je porovnání v této oblasti mezi ČR a Velkou Británií? Přednáška, na níž bylo možné si po prázdninách procvičit svou angličtinu a dozvědět se zajímavé poznatky o zelených technologiích ve stavebnictví od lídrů na českém trhu v šetrném stavění, firmy Skanska Property Czech Republic.

Tato přednáška patří do série ŠTUKu Nízkoenergetická architektura, do které patří i mnohé další exkurze ŠTUKu, uspořádány během zimního semestru.

Bohužel na přednášku ze 16 přihlášených lidí dorazili jen 4, což bylo nepříjemné jak pro organizátory ŠTUKu, tak pro přednášející. Abychom pro příště alespoň částečně zabránili podobné situaci, rozhodli jsme se zavést nově Blacklist a systém pro odhlašování z našich akcí.

facebook event

Přednáška Obchodní centrum Černý Most

28. dubna 2014

ŠTUK a Klub investorů pro vás připravili další přednášku: tentokrát přišlo na řadu hodně diskutované téma obchodních center. Je jich v Praze přebytek? Nebo je stále prostor pro výstavbu a rozšiřování stávajících obchodních center?

Na tyto otázky odpověděla účastníkům samotná realizace projektu Centrum Černý Most. Přednášejícími byli investiční manažer Martin Makovec a projektový manažer Martin Řezanina ze společnosti Unibail-Rodamco, která realizovala kromě CČM také Centrum Chodov a Arkády Pankrác.

facebook event

Konference Urbanismus a ekonomický růst

2. dubna 2014

Konferenci na velmi aktuální téma Urbanismus a ekonomický růst pro RICS zorganizoval Klub investorů a ŠTUK zajistil propagaci akce. V přednáškové místnosti Gočár na Fakultě architektury ČVUT se sešlo asi 150 posluchačů.

Pan Mircea Enache, ředitel rumunského Centre of Excellence in Planning – CEP, měl přednášku na téma Nové nástroje územního plánování a ekonomický růst. Po přestávce na něj navázala panelová diskuze, které se zúčastnili Karel Maier (urbanista a profesor FA ČVUT), Martin Skalický (ředitel společnsoti REICO) a Petr Palička (projektový ředitel Penta Investments).
Diskutující probírali všechny problémy, na které naráží developerové, urbanisté i veřejnost. Důležitým tématem byla nejasnost pravidel územního plánování v České republice a také neflexibilnost úředního systému.

Konference nabídla zajímavý pohled na střet územního plánování a financí a všech stran, které se tohoto procesu účastní. Jen škoda, že chyběla třetí, často zmiňovaná strana státního úřadu. Možná by se podařilo dojít ke společnému řešení problémů, které developery, urbanisty i úředníky trápí.

facebook event

Otvíračka znovuobnovené Klubovny

22. října 2013

Se začátkem aktivního působení ŠTUKu jsme se rozhodli představit světu naši Klubovnu a tam i zahájit prodej nových triček Fakulty stavební. Hlavním tématem večera byly prezentace návrhů, které vzešly minulý semestr z workshopu na předělání právě prostoru Klubovny. Účastníci workshopu tedy zpětně dostali možnost se ke svým nápadům vrátit a představit je světu. Výstupy z workshopu následně zůstaly několik měsíců vyvěšené na stěnách Klubovny.

Kdo si na akci přinesl vlastní hrníček a přislíbil ho ponechat v Klubovně pro pozdější užívání, tomu byl z naší strany naplněn výbornými domácími limonádami. Dále se vyráběly originální náušnice a placky s motivy ŠTUKu a Fakulty stavební. A nečekaně dorazil i kouzelník…

facebook event