ŠTUK - Studentský klub FSv » Author » Marie Ponomarenko

     


Archiv článků od Marie Ponomarenko:Výrobna Ytong a Loosovy interiéry

21. dubna 2015
Série exkurzí Na stavbě Dne 21.4.2015 se uskutečnila první přespolní exkurze do Chlumčan do výrobny YTONG a následně návštěva Loosových interiérů v Plzni. Když jsme přijeli do výrobny jsme byli seznámeni se všemi sily a surovinami potřebnými k výrobě pórobetonu, jako je hliník nebo písek. Naším průvodcem byl vedoucí výroby, se kterým jsme po základním obeznámení s materiály přešli na samotnou prohlídku výrobny - ta vedla od mísení složek, kde je využita technika ke kontrole poměru mísení, dobu potřebnou pro tuhnutí a tvrdnutí směsi, až ke konečnému balení do podoby, kterou známe z letáčků. Po prohlídce výrobny jsme se mohli zeptat na jakékoliv dotazy k projektování budov z pórobetonových tvárnic na informacemi nabité doplňující přednášky. Cesta dále pokračovala do Plzně, kde nás čekal Ing. arch. Karel Zoch, který nás provedl Loosovými interiéry - bývalým bytem inženýra Viléma Krause v Bendově ulici 10 a zrekonstruovaným interiérem na Klatovské 12. Prohlídka byla také doplněna výkladem o další tvorbě a životě Adolfa Loose. Velmi rádi bychom poděkovali společnosti YTONG, bez které by se tato událost nemohla v tomto rozsahu uskutečnit. Další fotografie naleznete na našich fb stránkách.