Studentská komora Akademického senátu FSv – SKAS

SKAS2020 Co je SKAS? Studentská komora Akademického senátu Fakulty stavební sestává z 12 studentů, kteří byli zvoleni všemi studenty Fakulty stavební - tedy i tebou! Volby probíhají každé 3 roky a svým hlasem ovlivňuješ to, co se na fakultě zlepší a co se tady bude dít. Akademický senát je složený z 18 akademických pracovníků a 12 studentů (SKAS). Těchto 30 lidí se každý měsíc schází a hlasuje o velice důležitých rozhodnutích jako je:
  • jmenování či odvolání děkana fakulty
  • schvalování rozpočtu fakulty
  • jak se budou měnit studijní obory a předměty
  • jak budou probíhat státnice
  • co se bude na fakultě rekonstruovat nebo stavět
  • jaké občerstvení nebo služby na fakultě vzniknou
  • a mnoho dalšího…
Zkrátka všechno, co se týká oficiálního chodu fakulty, jde přes senát. A z toho už je ti určitě jasné, že takový studentský zástupce ve SKAS může vyřešit spoustu problémů, které tě jistě trápí!
  • Chybí ti na fakultě něco?
  • Máš problém nebo připomínku k nějakému předmětu či studijnímu plánu?
  • Nerozumíš nějaké studijní záležitosti?
  Obrať se na SKAS! Pomůžou ti vyřešit veškeré akademické záležitosti, jak nejlépe budou moci. Napiš jim na senat-stu@fsv.cvut.cz ,facebook, nebo instragramu. Další info najdeš na skas.fsv.cvut.cz  
Zasedání akademického senátu
Senát se schází většinou poslední středu v měsíci. Všechna zasedání jsou veřejná, můžeš si je tedy přijít poslechnout a dozvědět se spoustu zajímavých informací o chodu fakulty. Aktuální termíny zasedání najdeš zde a můžeš si tam také pročíst zápisy z minulých jednání.  
Akce SKAS
SKAS pořádá besedy a akce, které se týkají akademických záležitostí na fakultě:
  • beseda o výsledcích Ankety o studiu
Kromě akademických záležitostí se SKAS zasloužil i o aktivní studentský život a zábavu:
  • v roce 2006 založili tradiční akci Ples Fakulty stavební ČVUT nyní je ples v režii PR oddělení
  • od roku 2008 začali pořádat fakultní parties jako je Bednění nyní je Bednění organizován ŠTUKem
  • od roku 2013 podporují konání Silent Disco
  • v neposlední řadě SKAS velice podpořil ŠTUK při jeho vzniku v roce 2013! ŠTUK díky tomu mohl převzít zábavné akce na fakultě pod svá křídla a SKAS má více sil věnovat se akademickým záležitostem
  Pokud máš jakýkoliv nápad nebo připomínku k akademickým záležitostem na fakultě, ozvi se SKAS na senat-stu@fsv.cvut.cz nebo na facebook!    

Comments are closed.