Historie

Jak to vše vzniklo?
 • leden 2012: Kačka má po roce a půl studia na stavárně spoustu nápadů, jak udělat z ateliérů na A+S větší zábavu. S Vojtou T. a Tomášem N. organizuje studentské hlasování o nejlepší projekt, bohužel jen v rámci jednoho ateliéru. Nápad navázat na sérii časopisů Učitelé doporučují, kterou původně dělal Dušan Štětina, padá, protože nemáme kanály na zveřejnění mezi studenty.
 • jaro 2012: Kačka s Tomášem a Vojtou zakládají neoficiální spolek Platforma D a organizují cyklus besed Poznej naši katedru. Na komorních setkáních si studenti povídají s pedagogy Katedry architektury (J. Synek,  L. Knytl, V. Dvořák a D. Smitka).
 • podzim 2012: Honza Kašpar ze Studentské komory Akademického senátu FSv (SKAS) podporuje myšlenku studentského klubu a jménem SKAS zasílá zakládací dopis paní děkance FSv. Navíc zařizuje pro klub vlastní místnost na fakultě. Tomáš, Vojta a Honza organizují ideový workshop na možnosti využití mezonetového prostoru v As140. Vítězný návrh má silný koncept, ale z finančních i organizačních důvodů není realizován.
 • Mezitím SKAS vyhlašuje soutěž o návrh fakultního trička. Kačka nelení, navrhuje a se svým návrhem soutěž vyhrává.
 • LS 2013: Klubovna už je díky Honzovi vybavena nábytkem a je čas ji otevřít studentům. Oficiální otvíračka se ale bohužel nekoná a aktivita Platformy D vyprchává.
 • září 2013: Klubovna funguje, ale moc lidí o ní neví, realizace triček má zpoždění celý semestr. Tak to Kačka, Kája a Maruška berou do vlastních rukou. Zapojujeme víc lidí a společně vymýšlíme nový název klubu. ŠTUK, tedy Študácký klub Fakulty stavební se ujímá realizace studentských triček.
 • ZS 2013: Zútulňujeme Klubovnu A a 22.10.2013 jí oficiálně otvíráme. Zároveň začínáme prodávat trička. Organizujeme 5 exkurzí, podílíme se na organizaci Bednění a pořádáme Vánoce v atriu. To všechno ve složení Kačka, Kája, Maruška, Vojta J., Vítek, Tomáš, Dan, Vojta L., Iva, Markét a Anička.
 • únor 2014: Žádáme o grant RPMT, abychom získali finance na činnost klubu. RMPT sice nevychází, ale dostáváme podporu od komise RMPT a od vedení Fakulty stavební. Pan tajemník Vlasák nám vychází vstříc úplně ve všem podle svého přesvědčení:
  “Co je dobré pro studenty, je dobré pro fakultu.”
 • LS 2013/2014: Děláme exkurze, workshop, spolupořádáme konferenci, zpřehledňujeme nástěnky, staráme se o regály v Déčku. Vylepšujeme Klubovnu a děláme z ní (zatím) jediné místo na škole, kde si můžete ohřát oběd. A taky místo, kde se uplatní kreativita vás všech při kreslení obrazu nebo výstavě vlastních fotografií.
 • léto 2014: naše šerifka Kačka a další naši členové jsou pozváni na Maltu (uvítací akce prváků FSv), kterou pořádá IAESTE a také na Výjezdko Studentské Unie ČVUT. Navazujeme tak kontakty s dalšími organizacemi na škole. Díky Maltě se k nám přidává i Verča a Mates.
 • ZS 2014/2015: Dvě naše hlavní organizátorky, které stály u rozjezdu ŠTUKu, Kája a Maruška, odjíždí studovat magisterské studium do zahraničí. I proto hledáme další ŠTUKácké organizátory a nacházíme je v akčních lidech Zuzce P., Zuzce T., Maru, Káje, Přemovi a Michalovi. ŠTUK i díky nadšení nových členů pořádá takové množství akcí jako nikdy: 11 exkurzí, 2 přednášky, 4 promítání v Kině Klubovna a další akce. O oblibě akcí ŠTUKu svědčí fakt, že mnohé exkurze byly plné během několika minut. Akce jako je Burza skript a materiálů či Vánoce v atriu s charitativní sbírkou bychom rádi ukotvili na fakultě jako každoroční tradici.
 • LS 2014/2015: Kačka odjíždí studovat do zahraničí a šerifem ŠTUKu se stává Mišo. ŠTUK pokračuje ve svém rozjezdu, přibírá nové členu Ivču, Pepu a Dušana a organizuje 10 exkurzí, Burzu skript a materiálu a spoluorganizuje třetí Silent Disco na Fakultě stavební.
 • ZS 2015/2016: Přidává se spousta nadějných a akčních členů: Honza, Domča, Šárka, Petr, Jana, grafici Lukáš a Petr, Peter, David a architekt Martin. Organizujeme party Bednění historicky poprvé v Ateliéru D, kam přijde neuvěřitelných 900 lidí. Děláme spoustu exkurzí, už tradiční Burzu, obnovujeme Kino Klubovna, chystáme Vánoce v atriu... Jak prohlásila paní Gallová z PR fakulty, jsme zkrátka „hyperaktivní“ :)
 

A tím to nekončí. Sledujte naše akce, účastněte se a tvořte budoucnost spolu s námi!

 
 

Comments are closed.