ŠTUK - Studentský klub FSv » Konference Urbanismus a ekonomický růst

 

Konference Urbanismus a ekonomický růst

2. dubna 2014
Konferenci na velmi aktuální téma Urbanismus a ekonomický růst pro RICS zorganizoval Klub investorů a ŠTUK zajistil propagaci akce. V přednáškové místnosti Gočár na Fakultě architektury ČVUT se sešlo asi 150 posluchačů. Pan Mircea Enache, ředitel rumunského Centre of Excellence in Planning - CEP, měl přednášku na téma Nové nástroje územního plánování a ekonomický růst. Po přestávce na něj navázala panelová diskuze, které se zúčastnili Karel Maier (urbanista a profesor FA ČVUT), Martin Skalický (ředitel společnsoti REICO) a Petr Palička (projektový ředitel Penta Investments). Diskutující probírali všechny problémy, na které naráží developerové, urbanisté i veřejnost. Důležitým tématem byla nejasnost pravidel územního plánování v České republice a také neflexibilnost úředního systému. Konference nabídla zajímavý pohled na střet územního plánování a financí a všech stran, které se tohoto procesu účastní. Jen škoda, že chyběla třetí, často zmiňovaná strana státního úřadu. Možná by se podařilo dojít ke společnému řešení problémů, které developery, urbanisty i úředníky trápí. facebook event

Napsat komentář