Jak organizujeme akce?

Témata akcí

Naší snahou je během semestru organizovat exkurze, besedy, přednášky či workshopy, které jsou tématicky zaměřené na veškeré obory na fakultě: Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství, Geodézie a kartografie, Metrologie a další. Témata jsou tudíž obsáhlá, ale primárně se odvíjejí od toho, co právě ve škole probíráme nebo co se děje v okolí.

Témata akcí vycházejí jak z našich nápadů, tak z iniciativy studentů či firem. Pokud tedy máte možnost vzít studenty na stavbu, ukázat jim Vaši výrobnu, architektonicky zajímavé sídlo firmy či chcete předat Vaše zkušenosti na přednášce, kontaktujte nás. Jistě se domluvíme na vhodném formátu akce.

 
Propagace mezi studenty

Studenty oslovujeme přes naši facebookovou stránku (1200 odběratelů) + web + newslettery (1400 odběratelů). Po akci vyvěsíme fotky zde na webu a také na facebooku ŠTUKu, kde si každý může prohlédnout, co jsme viděli a zažili.

 
Exkurze – průběh

Jistě vás zajímá kapacita. Ta záleží na možnostech průvodce nebo vedoucího, který nás akcí provází, ale u exkurzí se obvykle pohybujeme okolo 20-40 lidí. Exkurze jsou většinou naplněné, stává se nám, že máme plno i během 5 minut. Samozřejmě někteří studenti občas nedorazí, takže je nutné počítat s tím, že při kapacitě 20 dorazí asi 15-17 lidí.

Danou exkurzi pak obstarává přímo jeden organizátor od nás, který komunikuje s vedením stavby a také zařídí registraci studentů z naší fakulty. Exkurze obvykle trvají hodinu až dvě, někdy i déle, pokud je nutné delší školení BOZP nebo je místo exkurze rozsáhlé a zajímavé. U “přespolních” událostí, které se nekonají v Praze, je naší snahou domluvit s firmou, tedy vámi, že nám dopravu zajistí.

Následně se skupinka studentů dostaví na předem domluvené místo v daný čas a vstřebává nové informace. Zajímá nás celý stavební proces. Od geotechnických podmínek, konstrukčního systému, přes jednotlivé profese, které na stavbě byly potřeba, až po dokončovací práce. Uvítáme i doplnění ohledně vzniklých problémů, které projekt nepředpokládal a objevily se v průběhu výstavby.

Jak probíhá beseda/přednáška/workshop

Kapacity besed a workshopů jsou závislé na místě konání. Na fakultě můžeme akci zorganizovat v místnosti nebo přednáškové síni, které mají kapacitu od 20 až do 300 lidí. Vše tedy záleží na atraktivitě tématu a zamýšleném formátu akce.

Comments are closed.