Nabídky stáží a práce

Pro studenty, kteří hledají práci nebo stáž. Důležitá místa:
 

Jedna z sekcí nástěnek na fakultě, o které se staráme, se věnuje nabídkám práce a brigád. Zde jsou umisťovány nabídky fyzicky přímo na fakultě.

Nabídky pro studenty technických škol. O tyto nabídky se stará studentský klub IAESTE.

Pracovní nabídky přímo pro studenty Fakulty stavební. Na webu je odkaz na fakultou spravovanou FB skupinu, kde jsou nabídky od firem sdíleny.

Comments are closed.