ŠTUK - Studentský klub FSv » Vyšehrad s rychlokurzem kreslení

 

Vyšehrad s rychlokurzem kreslení

13. května 2015

Série exkurzí Sakrální stavby

Krásné odpoledne tohoto dne jsme strávili v příjemném rozmaru na jedné z nejznámějších památek Prahy – klidného a majestátného Vyšehradu. Tím nás provedl pan Ing. Balík, správce areálu.

Opět se také jednalo o exkurzi spojenou s rychlokurzem kreslení pod vedením prof. Sýkory, při kterém jste měli možnost si rozšířit svůj umělecký um a odnést si domu pár dobrých rad a pěknou kresbu.

 

 

Comments are closed.