ŠTUK - Studentský klub FSv » Vyšehrad s rychlokurzem kreslení

 

Vyšehrad s rychlokurzem kreslení

13. května 2015
Série exkurzí Sakrální stavby Krásné odpoledne tohoto dne jsme strávili v příjemném rozmaru na jedné z nejznámějších památek Prahy - klidného a majestátného Vyšehradu. Tím nás provedl pan Ing. Balík, správce areálu. Opět se také jednalo o exkurzi spojenou s rychlokurzem kreslení pod vedením prof. Sýkory, při kterém jste měli možnost si rozšířit svůj umělecký um a odnést si domu pár dobrých rad a pěknou kresbu.    

Comments are closed.