ŠTUK - Studentský klub FSv » Beseda: BIM

 

Beseda: BIM

12. dubna 2018 místnost: B 500B
titulka BIM - FB verze 1,91x1   Dne 12. dubna 2018 jsme absolvovali na Fakultě stavební besedu o BIM technologii. Hosté z Metrostavu Ing. Jan Klečka a Ing. Filip Kalina nám představili současné možnosti technologie BIM a způsoby jejího reálného využití při přípravě a realizaci staveb v České republice. Beseda byla vedena v odborném duchu. V průběhu celé besedy byly vznášeny dotazy, které byly bezprostředně zodpovězeny našimi přednášejícími, případně se o nich vedla živá diskuze. Facebook

Comments are closed.