ŠTUK - Studentský klub FSv » Problematika přípravy liniových staveb a PPP jako alternativní způsob rozvoje infrastruktury

 

Problematika přípravy liniových staveb a PPP jako alternativní způsob rozvoje infrastruktury

30. března 2017
MTS Ve spolupráci s Metrostavem proběhla beseda na téma: Problematika přípravy liniových staveb a PPP jako alternativní způsob rozvoje infrastruktury. PPP (Public Privat Partnership – partnerství veřejné a soukromé sféry) Besedou nás provedli Ing. Jan Merunka a Ing. Martin Hájek. Obsah besedy: První blok: 1) Problematika přípravy silničních staveb v ČR – EIA, výkupy pozemků a financování 2) Novela Zákona o zadávaní veřejných zakázek v praxi 3) Aktuální strategické silniční projekty v ČR a další výhled Druhý blok: 1) Základní principy zadání projektu formou PPP a jejich přínos v investiční výstavbě 2) Projekt D4/R7 jako nultý obchvat Bratislavy a zkušenosti MTS z fáze prekvalifikace 3) Pilotní projekt dálnice D4 v ČR – představení záměru a aktuální průběh přípravy ze strany MD ČR

Comments are closed.