ŠTUK - Studentský klub FSv » ČSOB Radlická

 

ČSOB Radlická

19. listopad 2015
Série exkurzí Nízkoenergetické budovy
fb titulka_2 ČSOB nás zaujala, protože jakožto jedna z mála budov má LEED certifikát- co to vůbec je za certifikát? Certifikace LEED poskytuje nezávislé ověření, že dům nebo soubor budov byl navrhnut a vybudován s využitím strategií zaměřených na dosažení vysokých požadavků v klíčových oblastech zdraví lidí a životního prostředí, jako jsou udržitelná výstavba budovy, úspory vody, energetická efektivnost, výběr vhodných materiálů a kvalita vnitřního prostředí. Vyrazili jsme prozkoumat srostlici šesti pavilonů protknutých dřevem a zelení za bezmála 2,9 miliardy a ověřili jsme si, že z její střechy je skutečně možné vnímat plynulý přechod střešní zeleně do okolních svahů. Navíc jsme se dozvěděli něco o LEED certifikaci- více jak z příručky a prohlédli si systém TZB v budově. Odbornými průvodci, nám byli pánové Schollar a Žemlička, který navrhoval TZB v budově. Každé jejich slovo jsme hltali jak hladová zvěř.  

Comments are closed.