ŠTUK - Studentský klub FSv » Asfaltovna

 

Asfaltovna

26. března 2015
Série exkurzí Na stavbě

Další z řady exkurzí sdružených pod hlavičkou Na stavbě - tentokráte jsme díky ČSSI (Český svaz stavebních inženýrů) a ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) zavítali do Pražské obalovny asfaltových směsí Hernik, s.r.o., kde jsme měli možnost nahlédnout pod pokličku přípravy asfaltových směsí a jejich zpracování do podoby, ve které se dostává k nám, spotřebitelům.

Comments are closed.