ŠTUK - Studentský klub FSv » ELI Beamlines

 

ELI Beamlines

 29. dubna 2016
facebook titulka ELI Beamlines Jako nejvhodnější lokalita pro nejintenzivnější laser na světě byly vybrány Dolní Břežany ve Středočeském kraji. V centru budou realizovány výzkumné a aplikační projekty zahrnující interakci světla s hmotou na intenzitě, která je asi 10 krát větší než současně dosažitelné hodnoty. My jsme se jeli podívat do této budovy, která je zajímavá jak technicky, tak i architektonicky. Dozvěděli jsme se, jak je třeba dělat základy pro tak přesné vědecké zařízení jako je laser ELI. Základová deska byla navržena v rozměrech 120 x 60 m bez dilatace a 120 cm silná. Kvůli spodní hladině podzemní vody, která se nachází 7 m hluboko, se deska prohnula o 2-3 mm. Stěny byly navrženy v tloušťce 120 až 160 cm a i tak vyhazují drobné deformace. Průvodci z centra nás obohatili informacemi o architektuře objektu, které navrhovalo mezinárodní studio Bogle Architects, a ukázali nám technické zázemí. Taktéž jsme zjistili jména laserů- Krakatit, Avoya, Amos a Lucifer. A jako další zajímavostí byly požadavky na teplotu, kde povolený výkyv teploty je 1/2 stupně za 24 hodin a vlhkost musí být 20%.

Comments are closed.