ŠTUK - Studentský klub FSv » Exkurze: Technický zkušební ústav

 

Exkurze: Technický zkušební ústav

24. září 2015
Série exkurzí Stavební materiály
Opět jsme připravili exkurzi společně s ČSSI (Český svaz stavebních inženýrů) a ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků), tentokrát do Technického zkušebního ústavu  (TZÚS Praha, s.p.) TZÚS Praha, s.p. je jedna z největších zkušebních a certifikačních organizací v České republice; poskytuje zkoušky a posuzování shody
  • stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí pro označení CE i v národním systému ČR
  • provozní a technické propojenosti evropského železničního systému
  • výtahů
  • hraček, vybavení dětských hřišť, nábytku
  • zkoušky analytické chemie, akustické zkoušky a zkoušky obsahu nebezpečných látek
  • a mnoho dalšího

Comments are closed.