ŠTUK - Studentský klub FSv » ÚČOV Bubeneč

 

ÚČOV Bubeneč

1.prosince 2016
facebook titulka 1
První čistírna odpadních vod pro Prahu v Bubenči byla postavena již začátkem minulého století, avšak její provoz byl ukončen. Ústřední čistírna odpadních vod v Praze pak byla postavena v blízkosti původní čistírny na Císařském ostrově v 60. letech. V současné době provozovaná technologie zajišťuje čištění cca 95% celkové produkce odpadních vod z Prahy od téměř 1,2 mil. obyvatel. Ročně je zde vyčištěno 110 000 000 m³ odpadních vod. Dnes probíhá čistírna přestavbou, jejíž základní koncepce spočívá v rekonstrukci stávající ÚČOV, která převezme 40% budoucí kapacity, a ve výstavbě Nové vodní linky (NVL) se zbývající kapacitou. Stavba je velice rozsáhlá, my jsme ji však prošli celou- tedy tu nově budovanou. Můžeme ji rozdělit do 3 částí. Hrubé mechanické čištění, biologické čištění a dočištění. U všech těchto částí jsme se na stavbě zastavili a byli jsme obeznámeni s technologií. Taktéž se na stavbě vyskytuje 17 statických jeřábů! No a pokud si pokládáš otázku, co se děje s kalem, který při čištění vzniká, tak v dnešní době se musí pálit. Obsahuje totiž různá antibiotika a nemoci. facebook

Comments are closed.