ŠTUK - Studentský klub FSv » Forum Karlín

 

Forum Karlín

8. února 2016
Série exkurzí Karlín
F Tentokrát jsme se vydali do budovy Forum Karlín. Objektem nás doprovázel pan Jan Siro, který je sales managerem v objektu. Zavedl nás do všech zákoutí a k tomu přidal i vtipné historky ze života Fora Karlín. Stavba projektu byla zahájena v roce 2011 a jeho součástí jsou dvě budovy – citlivě zrekonstruovaná industriální budova bývalé prvorepublikové fabriky, ve které od roku 2013 sídlí vydavatelství Economia, a právě dokončená moderní budova s unikátním multifunkčním sálem s kapacitou 3 000 míst a šesti podlažími kancelářských prostor. Autoři projektu vybavili sál Fora Karlín jedinečným akustickým řešením. Proto se stal 11. nejlepším prostorem v Evropě pro operu a symfonický orchestr.  Hala je také dobře akusticky izolovaná. Zvládne zdroj hluku až o 100 dB bez porušení maximální hodnoty na noční limity hluku u sousedních bytových domů. Další zajímavostí je strop, který unese zatížení až 100 tun. Původně na něm měla být zavěšena lokomotiva, nakonec se od tohoto nápadu upustilo. V blízké době se však zavěsí na strop auta a kamion. V budově taktéž naleznete ošetřovnu pro unavené zábavou, nebo i zraněné osoby.

Comments are closed.