ŠTUK - Studentský klub FSv » Národní divadlo

 

Národní divadlo

15. listopadu 2013 & 29. května 2014
Série exkurzí Národní divadlo třikrát jinak Když jsme za účelem uspořádání exkurze kontaktovali Národní divadlo, ani zdaleka jsme netušili, jak krásný zážitek se všem účastníkům naskytne. V odpoledních hodinách jsme se sešli se zástupcem technicko-provozního ředitele pro THS - panem Miroslavem Růžičkou, který stál za kompletní obnovou technického zázemí scén Národního divadla v 70. letech. Není tedy povolanější osoby, která by nás zázemím mohla provést. Když pan Růžička zahájil exkurzi na střeše Nové scény Národního divadla, kde se rozkládá největší pražská sluneční elektrárna, zdálo se, že již výklad nemá kam gradovat. Jak jsme se ale mýlili. Přes technické místnosti větší než leckterá posluchárna, sklady, ve kterých by se mohly konat plesy, zákulisí, prezidentské lóže a provaziště jsme se dostali do ocelového krovu kopule, která byla dostavěna po požáru v roce 1877. A ještě výš. Exkurzi jsme již za tmy zakončili výhledem na pražské panorama ze střechy Národního divadla, kde nás honosná atmosféra a nádherné osvětlení budovy utvrdily v tom, že Zlatá kaplička nese své přízvisko právem. Exkurzi jsme pro obrovský zájem opakovali dvakrát, poprvé jako jednu z prvních exkurzí ŠTUKu vůbec, podruhé v rámci cyklu exkurzí Národní divadlo třikrát jinak. facebook event 15.11. facebook event 29.5.

Napsat komentář