ŠTUK - Studentský klub FSv » Sanace Thunovského paláce

 

Sanace Thunovského paláce

25.listopad 2015
Série exkurzí Na stavbě
titulka_thunovský_palác Společně jsme se byli podívat na staveniště historického paláce v samém srdci staré Prahy. Exkurzi jsme opět připravili s pomocí ČSSI (Český svaz stavebních inženýrů) a ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků). A co “sanace” vlastně znamená?  Mezi nejstarší sanační opatření patří izolace pomocí vzduchových dutin. Nejúčinnějším řešením je vytvoření celoplošných dutin pod podlahami tak, aby byl zajištěn pohyb vzduchu, čímž dochází ke snižování vlhkosti pomocí difuze vodní páry. Příklad takového řešení je uveden na komplikovaném historickém objektu – v paláci, který je situován v prudkém terénu pod Pražským hradem. A v tomto duchu- tedy plně nabytém informacemi, nás provázel po stavbě Ing. Michael Balík, CSc. Velice děkujeme, náramně jsme si to užili.

Comments are closed.