ŠTUK - Studentský klub FSv » Stavba bytového domu Vilová

 

Stavba bytového domu Vilová

12. května 2015

Série exkurzí Na stavbě

Tentokrát jsme dostali možnost navštívit probíhající stavbu bytového domu Vilová v pražských Strašnicích. Po stavbě nás provázel stavbyvedoucí pan Černý a doc.Ing. Hana Gattermayerová CSc.

Dostalo se nám množství informací –  o možných rizicích na stavbě, která čekají každého účastníka stavby; seznámili nás blíže s projektem; dozvěděli jsme kupříkladu i to, že dům je založen na pilotech kvůli břidlicovému podloží a malému prostoru staveniště pro rozsáhlé výkopy.

Prohlídku jsme zahájili od podzemních garáži, které jsou přístupné po úzké klopené rampě. v 1NP jsme viděli hotové nosné konstrukce, kombinace monolitického železobetonu a cihelných bloku Porotherm. V 2NP jsme mohli vidět užití isonosniků na balkonové konstrukce, přestojkované stropy a akustické příčky oddělující byty. V 3NP probíhala příprava pro betonáž stropu a v části i svislých konstrukci, takže jsme měli šanci prohlédnout si systém bednění od firmy PERI.

Comments are closed.