ŠTUK - Studentský klub FSv » Prefa PRO

 

Prefa PRO

11. června 2015
Série exkurzí Stavební materiály fb_Prefa_PRO Společně s ČSSI (Český svaz stavebních inženýrů) a ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) připravil další exkurzi Stavebních materiálů. Tentokrát jsme se vypravili do výrobny prefabrikovaných železobetonových dílců Prefa PRO, a.s. Exkurzi bychom shrnuli jako úspěšnou, zajímavou a přínosnou. Jistě se nově nabyté informace zúročí v našich školních projektech.  

Comments are closed.